Specjalizacja

Usługi prawnicze

Kancelaria Adwokacka oferuje szeroki wachlarz usług prawniczych, w szczególności zajmuje się sprawami:

 • rozwodowymi oraz innymi rodzinnymi,
 • o odszkodowania z różnych tytułów,
 • związanymi z nieruchomościami, ich podziałem, odzyskiwaniem, znoszeniem, współwłasności, ustanawianiem służebności gruntowych i inne,
 • karnymi
 • spadkowymi, w tym działami spadków, rozliczeniami pożytków oraz nakładów,
 • z zakresu prawa pracy,
 • ochrony konsumentów
 • związanymi z obsługą prawną przedsiębiorców,
 • zagadnieniami prawa europejskiego oraz  reprezentacją  przed Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu

Zamówienia publiczne

Kancelaria zajmuje się również kwestiami zamówień publicznych:

 • doradztwo w zakresie prowadzenia postępowania w trybie Ustawy,
 • reprezentacja podmiotów w postępowaniach prowadzonych na podstawie Ustawy,
 • reprezentacja przed sądem powszechnym oraz sporządzanie protestów, odwołań oraz skarg do sądu powszechnego,
 • doradztwo w zakresie dotyczącym wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (konsorcjum),
 • sporządzanie opinii prawnych w zakresie tematyki zamówień publicznych.